Tietoa blogista

Blogia pitivät Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointihankkeen kulttuuriperinnön asiantuntijat vuosina 2013-2015. Hanke oli osa Kansallista metsäohjelmaa ja se toteutettiin vuosina 2010-2015.

Hankkeessa kartoitettiin niin Suomen varhaisimman asutushistorian aikaan ajoittuvia asuinpaikkoja kuin autioituneita maatiloja 1950- ja 1960 -luvuilta. Kaiken kaikkiaan kohteita dokumentoitiin kuuden vuoden aikana yli 10 000, joista lähes 4 000 oli muinaisjäännöksiä. Ajallisesti inventointi kattoi 10 000 vuotta Suomen historiaa. Hanke oli Suomen historian laajin kulttuuriperintöinventointi ja ensimmäinen arkeologinen inventointi, jossa otettiin huomioon myös metsien nuorempi kulttuuriperintö.   

Hanke palkittiin Suomen Muinaistutkimuksen tuki ry:n Vuoden arkeologinen teko 2015 -tunnustuksella.

Lue lisää hankkeesta: metsa.fi/metsiinkadonneet