keskiviikko 10. joulukuuta 2014

Kaikki mikä piippaa!

Metallinilmaisimen käyttö maassa olevien esineiden etsimiseen on lisääntynyt viime vuosina. Asian ympärille on muodostunut alan harrastajien joukko, joka on varsin kirjava. Osa etsijöistä pyrkii toimimaan lakien mukaan ja avustamaan arkeologeja työssänsä. Pahimmillaan etsintä on esineiden ryöstöä ja kauppaamista nettisivuilla. Lapissa etsijöiden kohteena ovat erityisesti toisen maailmansodan kohteet, koska ne sijaitsevat usein asumattomilla seuduilla ja niissä on paljon irtoesineitä. 

Muinaismuistolaki kieltää muinaisjäännösten kaivamisen ja peittämisen. Suurta osaa kulttuuriperintöä muinaismuistolaki ei kuitenkaan koske ja metallinetsintää voi harrastaa jokamiehen oikeuksin. Tässä poikkeuksen muodostaa Metsähallitus, joka on maan haltijan ominaisuudessa suojellut kaikki metsätalousmailla olevat kulttuuriperintökohteet niiden iästä riippumatta, joten kohteiden kaivaminen on kielletty. Luonnonsuojelualueilla maan kaivamiseen tarvitaan aina lupa.

Museovirasto on laatinut sivuillensa ohjeita ja oppaan metallinetsijöille. Niihin kannattaa tutustua.

Linkki Museoviraston ohjeisiin:
 
 
Kulttuuriperintöinventoinnissa kaivuujälkiin on törmätty useasti. Rovaniemen Lautavaaran saksalaistukikohtakaan ei ole välttynyt kaivelulta, vaikka alue on puolustusvoimien harjoitusalue. Liikkuminen alueella on luvanvaraista ja kielto on osoitettu kyltein.


Rovaniemen Lautavaaran saksalaistukikohdan rakennuksen viereen on tehty kaivausalue, josta on löytynyt lasia, metalliromua ja säilyketölkkejä. Mitähän tästä lähti kaivajan matkaan?


Lautavaaran tukikohdassa on kaivettu syviä kuoppia ja säilyketölkit on ladottu kaivauskuopan viereen. Tässä tapauksessa kaivelija taisi osua siihen itseensä eli jätekuoppaan.


 Lautavaaran tukikohdan rakennelma, jossa on paksut kivimaavalliseinät. Kohde oli ehjä vuoden 2011 inventoinnin aikaan.


Vuoden 2014 tarkastuksessa rakenteen valliin on kaivettu kuoppa, kohtaan, jossa metallinilmaisin on antanut signaalin.Rovaniemeltä lähtiessään saksalaiset räjäyttivät ammusvarastonsa. Ammuskotelo on nostettu turpeen päälle kaivelijoiden toimesta. Tällaiset kohteet voivat olla vaarallisia, mutta kaivelua se ei näytä hidastavan.


  Kittilän vankileirillä on kaivettu lasipurkki maasta.


Rovaniemen Hiukanniitun vankileirillä on suuri vesipalju säilynyt ilmeisesti painonsa vuoksi paikallaan.


 Vankileirin maastossa on kuitenkin kuoppia pienesineistön etsinnän jäljiltä.Arvotonkin romu voi kertoa tietoja kohteesta. Rovaniemen Lautavaaran saksalaistukikohdan jerrykanisterissa on vuosiluku 1943 ja Könkäänvaaran suomalaisten tukikohdan kanisterissa vuosiluku 1945.

- Taisto