torstai 22. elokuuta 2013

Kaukokartoitusta - pikakurssi laserkeilausaineiston hyödyntämiseen

Olen joutunut viettämään viime aikoina jonkin verran aikaa toimistohommissa, mutta se ei ole merkinnyt sitä, etteikö inventointialueelta olisi näinä päivinä löytynyt jopa kymmeniä uusia kohteita. Apunani on ollut laserkeilausaineisto, jota 3,5 kuukautta tuijotettuani on jo ruvennut minulle aukeamaan. 

Olemme projektissa testanneet tänä kesänä erilaisten kulttuuriperintötyyppien näkyvyyttä laserkeilausaineistossa. Mitään kovin pientä aineistossa ei tietenkään voi nähdä, mutta oman kokemukseni perusteella tervahaudat, hiilimiilut, sotakohteet sekä jotkin pyyntikuoppakohteet, erottuvat helposti. Myös kivikautiset asumuspainanteet ovat näkyneet aineistossa, mutta itselläni näitä kohteita ei ole ollut.

Tervahaudat erottuvat aineistosta hyvin selkeästi renkaina, joista lähtee joko ura tai pistemäinen uloke. Tämä uloke on tervahaudan halssi.


Tervahautoja on kartoitettu jo satoja.

Suomussalmelta ei ennen tätä kesää tunnettu yhtään hiilimiilua, mutta nyt niitä on kymmeniä. Hiilimiilut keskittyvät erityisesti Suomussalmen lounaispuolen vaaroille ja kankaille. Ne erottuvat laserkeilausaineistossa pisteiden ympäröiminä ympyröinä. Usein niitä on myös kolmen miilun keskittyminä.


Kaksi kolmen miilun rypästä.

Sotakohteista on jäljellä erilaisia kuoppia ja kaivantoja, jotka erottuvat melko hyvin. Juoksuhaudat, ampumapesäkkeet sekä rakennusten pohjat on helppo kartoittaa laserkeilausaineiston perusteella.


Juoksuhautoja ja ampumapesäkkeitä Märännönkankaalla.

Eri kokoisia sodanaikaisia kaivantoja Hietakankaalla.
Kulttuuriperintökohteiden näkyvyyteen laserkeilausaineistossa vaikuttavat tietenkin myös paikalla vallitseva kasvillisuus sekä keilauksen ajankohta. Aineisto on osoittautunut itselleni erittäin hyödylliseksi ja kohteita on voinut luotettavasti kartoittaa sen avulla. Maanmittauslaitoksen sivulta voi ladata ilmaisia aineistoja, joten ei muuta kuin kokeilemaan!

- Hanna, Suomussalmi