perjantai 9. elokuuta 2013

Hylätyt tilat

Eräät vaikuttavimmista metsien kulttuuriperintökohteista ovat vanhoja historiallisen ajan asuinpaikkoja. Nämä kohteet ovat pinta-alaltaan usein suurimpien joukossa ja niissä on myös usein paljon erilaisia rakenteita. Niiden rakenteet kuten päärakennukset, aidat, ladot ja navetat ovat olleet muihin metsien kulttuurikohteisiin verrattuna varsin raskasrakenteisia. Ne on tarkoitettu ympärivuotiseen ja pysyvään käyttöön, ei tilapäiseen tai kausiluontoiseen toimintaan kuten esimerkiksi kämpät tai tervapirtit. Tästä, ja myös asuinpaikkojen suhteellisesta nuoruudesta johtuen, niillä sijaitsevista rakenteista on vielä nähtävillä paljon enemmän erilaisia asioita kuin useista muista kohteista. Hirsi- ja puurakennukset kestävät vuosikymmeniä pystyssä kunhan niissä on vain katto kunnossa. Katon petettyäkin kestää vielä pitkään ennenkuin viimeisetkin puurakenteet alkavat hävitä näkyvistä. Tämänkin jälkeen kivijalat/multapenkit ja uunit, sekä pihamaat rehevine kasveineen erottuvat vielä pitkään maastosta.

Kiviaita sekä muutamia uuni- ja raivausröykkiöitä on jäljellä 1800-luvun tilasta Soinin Kotaperällä

Myös asuinpaikkojen kertomat tarinat ovat usein vaikuttavampia kuin muiden kohteiden. Asuinpaikka on ollut jonkun koti jossa on asuttu. Paikoilta löytyy paikoitellen käyttöesineitä ja muita pientä irtaimistoa mitä paikoilla asuvat ovat jättäneet jälkeensä. Minkä takia ihmiset ovat poistuneet pihoilta ja jättäneet rakennukset hiljalleen lahoamaan metsiin? Pimeänä syyspäivänä puoleksi romahtanut talo saattaa olla hyvinkin synkkä ja vaikuttava kohde.

Romahtanut hirsinen päärakennus Pihtiputaan Seläntauksen kylällä.

-Ville ja Mitja, Karstula