torstai 6. kesäkuuta 2013

Maiseman laserointia

Ylen teemalta näyttää nyt kesällä tulevan ohjelmia 70-luvun Suomesta. Joskus silloin omassa lapsuudessani kuumina ja aurinkoisina kesinä (avain kuten nytkin) pyöräilimme Lehijärven hiekkatietä uimarannalle ja lauloimme kilpaa Armin ja Dannyn hittejä. Iso D kehitti aina uusia teemoja kiertueilleen, yksi niistä taisi olla Armi ja Danny laserajassa. Tämä tuli mieleeni kun olemme vihdoin arkeologiassakin päässeet laseraikaan. Mm. Metsähallituksen omista ja Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoista saadaan muokattua kuun pintaa muistuttava kuva, jossa saattavat näkyä monenlaiset ihmisen muinoin maastoon tekemät muodot. Tällaisia ovat esim. kivikautiset asuinpainanteet, tervahaudat ja hiilimiilun pohjat. Menetelmä mahdollistaa laajojen alueiden kaukokartoituksen, joskaan (läheskään) kaikki kohteet eivät tässä aineistossa näy, monista eri seikoista johtuen.


Teijon retkeilyalueella Salossa on toistasataa vanhaa hiilimiilun jäännöstä. Ne erottuvat kuvassa pyöreinä kohoumina, joita useasti ympäröivät pienet kuopat. Miilujen läpimitta vaihtelee noin 10-20 metrin välillä ja korkeus noin puolesta metristä metriin. Miiluja ympäröiviä kuoppia on käytetty aikoinaan miilujen polton ilmansäädössä. Teijon alueella on kolme ruukkikylää (Kirjakkala, Teijo ja Matilda), jotka olivat toiminnassa 1680 -luvulta 1900 -luvun alkuvuosiin. Löydätkö kuvasta toistakymmentä miilua. Osa niistä näkyy hieman heikommin. Syynä tähän voi olla esim. päällä kasvava vanha puusto, joka on estänyt lentokoneesta lähetettyjen lasersäteiden osumisen maanpintaan saakka. Laserkeilauskuvassa näkyvät hyvin myös ojitetut alueet, tiet, hiekkakuopat ja muinaiset rantamuodostumat aaltomaisine kuvioineen.

Jouni